DSMS er nu en formel organisation

Dansk Selskab for Massespektrometri har hidtil været et meget uformelt selskab uden formel organisation og vedtægter. Spiren til selskabet blev lagt i slutningen af 1960'erne af fire ivrige udøvere af massespektrometri. Selskabet er siden vokset støt og roligt i takt med anskaffelse af massespektrometrisk udstyr i Danmark. Selskabets økonomi er nu af en sådan størrelse at en sådan organisationsform ikke længere er praktisk. Vi har derfor fundet det formålstjenligt formelt at stifte Dansk Selskab for Massespektrometri. Samtlige medlemmer som har været optaget på medlemslisten tidligere vil blive betragtet som medlemmer af det nystiftede selskab i det omfang de ikke eksplicit melder fra. Det koster forsat ikke noget at være medlem.


 Formål

DSMS har som formål at

1. Være et forum hvor brugere af og personer med interesse for massespektrometri kan mødes og udveksle informationer om deres arbejde.

2. Arrangere møder og konferencer indenfor massespektrometri.

3. Styrke det faglige miljø blandt udøvere af massespektrometri og blandt personer med interesse for massespektrometri.