Skab et bedre arbejdsklima med opsætning af befugtningsanlæg

Hvis indeklimaet er dårligt på arbejdspladsen, så kan det være svært at holde fokus og koncentrere sig en hel arbejdsdag. Man kan simpelthen blive decideret udmattet, hvis ikke luften i arbejdslokalerne holder den rigtige temperatur og fugtighed. Man arbejder simpelthen dårligere under dårlige indeklimatiske forhold. Hvis man derimod laver forbedringer af klimaet i lokalerne, så vil man formentlig meget hurtigt opleve en stigende effektivitet og produktivitet hos personalet.

Et befugtningsanlæg kan gøre meget for indeklimaet i lokalerne på arbejdspladsen. Tør og varm luft er ikke godt for slimhinderne, og man kan få decideret hovedpine, hvis luftkvaliteten er for dårlig. Det sker ofte, hvis man arbejder i lokaler, hvor der også kører maskiner, som afgiver varme. Varmen udtørrer luften og medarbejderne oplever konsekvenserne af et dårligt indeklima. Koncentrationsevnen svækkes og man bliver ringere til at skabe fokus om sit arbejde. Man bliver hurtigere træt, så produktionen falder.

Sæt et luftbefugtningsanlæg op

Hvis man går ind på airtecsolutions.dk, så vil man herfra kunne booke tid til et besøg af specialister, der kan hjælpe med at planlægge opsætningen af et luftbefugtningsanlæg i virksomhedens lokaler. Man kan sætte anlægget op i ventilationsskakterne, hvis der allerede eksisterer sådan nogle, eller med kan sætte et luftbefugtningsanlæg direkte i lokalet, hvor der arbejdes.

Der er flere parametre, man kan skrue på, så virksomheden får optimalt indeklima i lokalerne. Hovedsagen er, at man får tilført luften tilstrækkeligt med fugt, og måske samtidigt nedbringer temperaturen til noget nær det optimale. Opnår man dette mål, så er der ingen tvivl om, at medarbejderne oplever at deres velbefindende er forbedret. Det giver bedre forudsætning for en mere effektiv produktion.

Godt indeklima betaler sig

Når indeklimaet forbedres gennem opsætning af luftbefugtningsanlæg, så vil produktiviteten sandsynligvis også ryge i vejret. Dette vil umiddelbart kunne aflæses i tallene på bundlinjen. Hjulene kører stærkere, og man har lavere sygefravær. Medarbejderne får større arbejdsglæde og indbyrdes sociale relationer. Det giver også en forbedring af produktiviteten. Man kan, med andre ord, skabe et helt nyt og forbedret arbejdsmiljø i virksomheden ved at optimere klimaet, ved at opsætte luftbefugtningsanlæg i lokalerne.